Back to Top

Úřední deska - 10 posledních dokumentů

     Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slavníč.pdf (Zveřejněno 08.07.2024)

     Schválený závěrečný účet za rok 2023.pdf (Zveřejněno 08.07.2024)

     Příloha 2023.pdf (Zveřejněno 08.07.2024)

     Výkaz zisku a ztrát.pdf (Zveřejněno 08.07.2024)

     FIN 2023.pdf (Zveřejněno 08.07.2024)

     Rozvaha 2023.pdf (Zveřejněno 08.07.2024)

     Oznámení o konání veřejného projednání zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.pdf (Zveřejněno 20.06.2024)

     Pozvánka na zastupitelstvo 29.6.2024.pdf (Zveřejněno 20.06.2024)

     Rozpočtové opatření č. 3.2024.pdf (Zveřejněno 12.06.2024)

     Příloha 2023.pdf (Zveřejněno 09.06.2024)