Back to Top

Dokumenty

     Schválený rozpočet 2023 výdaje.pdf (Zveřejněno 17.01.2023)

     Schválený rozpočet 2023 příjmy.pdf (Zveřejněno 17.01.2023)

     Návrh rozpočtu 2023 výdaje.pdf (Zveřejněno 12.12.2022)

     Návrh rozpočtu 2023 příjmy.pdf (Zveřejněno 12.12.2022)

     Sběr velkoobjemového odpadu.pdf (Zveřejněno 10.11.2022)

Rozpočtová opatření

     Rozpočtové opatření č. 9.2022.pdf (Zveřejněno 12.01.2023)

     Rozpočtové opatření č. 8.2022.pdf (Zveřejněno 02.11.2022)

     Rozpočtové opatření č. 7.2022.pdf (Zveřejněno 04.10.2022)

     Rozpočtové opatření č. 6.2022.pdf (Zveřejněno 02.09.2022)

     Rozpočtové opatření č. 5.2022.pdf (Zveřejněno 01.07.2022)

     Rozpočtové opatření č. 4.2022 .pdf (Zveřejněno 04.06.2022)

     Rozpočtové opatření č. 3.2022.pdf (Zveřejněno 05.05.2022)

     Rozpočtové opatření č. 2.2022.pdf (Zveřejněno 12.04.2022)

     Rozpočtové opatření č. 1.2022.pdf (Zveřejněno 05.03.2022)

Závěrečné účty

     Schválený závěrečný účet za rok 2021.pdf (Zveřejněno 01.07.2022)

     Rozvaha 2021.pdf (Zveřejněno 08.06.2022)

     Příloha 2021.pdf (Zveřejněno 08.06.2022)

     Výkaz zisku a ztráty 2021.pdf (Zveřejněno 08.06.2022)

     FIN 2021.pdf (Zveřejněno 08.06.2022)

     Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2021.pdf (Zveřejněno 08.06.2022)

     Návrh závěrečného účtu za rok 2021.pdf (Zveřejněno 08.06.2022)