Back to Top

Dokumenty

     Pozvánka na zastupitelstvo 16.12.2021.pdf (Zveřejněno 12.12.2021)

Rozpočtová opatření

     Rozpočtové opatření č. 9/2021.pdf (Zveřejněno 08.01.2022)

     Rozpočtové opatření č. 8/2021.pdf (Zveřejněno 05.12.2021)

     Rozpočtové opatření č. 7/2021.pdf (Zveřejněno 15.11.2021)

     Rozpočtové opatření č. 6/2021.pdf (Zveřejněno 15.10.2021)

     Rozpočtové opatření č. 5/2021.pdf (Zveřejněno 10.09.2021)

     Rozpočtové opatření č. 4/2021.pdf (Zveřejněno 17.07.2021)

     Rozpočtové opatření č. 3/2021.pdf (Zveřejněno 05.05.2021)

     Rozpočtové opatření č. 2/2021.pdf (Zveřejněno 12.04.2021)

     Rozpočtové opatření č. 1/2021.pdf (Zveřejněno 09.03.2021)

Závěrečné účty

     Výkaz zisku a ztrát 2020.pdf (Zveřejněno 02.07.2021)

     Schválený závěrečný účet za rok 2020.pdf (Zveřejněno 02.07.2021)

     FIN 2020.pdf (Zveřejněno 02.07.2021)

     Příloha 2020.pdf (Zveřejněno 02.07.2021)

     Rozvaha 2020.pdf (Zveřejněno 02.07.2021)

     Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2020.pdf (Zveřejněno 02.07.2021)

     Návrh závěrečného účtu za rok 2020.pdf (Zveřejněno 13.06.2021)