Back to Top

Dokumenty

     Pozvánka na zastupitelstvo 30.12.2018.pdf (Zveřejněno 23.12.2018)

     Záměr č. 2.2018.pdf (Zveřejněno 11.12.2018)

     Návrh rozpočtu na rok 2019.pdf (Zveřejněno 11.12.2018)

     Pozvánka na zastupitelstvo 27.20.2018.pdf (Zveřejněno 20.10.2018)

     Výsledky voleb do zastup. 5.-6.10.2018 .pdf (Zveřejněno 06.10.2018)

     Sběr nebezpečného odpadu.pdf (Zveřejněno 03.10.2018)

     Veřejná vyhláška rozhodnutí - stavební povolení.pdf (Zveřejněno 27.08.2018)

     Veřejná vyhláška Ministerstvo dopravy.pdf (Zveřejněno 16.08.2018)

     Volby - stanovení min. počtu členů OVK.pdf (Zveřejněno 06.08.2018)

     Výběr poplatků 2018.pdf (Zveřejněno 25.07.2018)

     Pozvánka na zastupitelstvo 28.7.2018.pdf (Zveřejněno 21.07.2018)

     Uzavírka pod D1 v obci Slavníč.pdf (Zveřejněno 07.07.2018)

     Veřejná vyhláška D1 modernizace.pdf (Zveřejněno 03.07.2018)

     Veřejná vyhláška Krajský úřad Kraje Vysočina.pdf (Zveřejněno 30.06.2018)

     Volby - stanovení počtu volebních okrsků.pdf (Zveřejněno 30.06.2018)

     Sběr nebezpečného odpadu.pdf (Zveřejněno 22.05.2018)

     Pozvánka na zastupitelstvo 19.5.2018.pdf (Zveřejněno 11.05.2018)

     Úřední hodiny v roce 2018.pdf (Zveřejněno 01.01.2018)

Rozpočtová opatření

     Rozpočtové opatření č. 11.2018.pdf (Zveřejněno 01.01.2019)

     Rozpočtové opatření č. 10.2018.pdf (Zveřejněno 01.12.2018)

     Rozpočtové opatření č. 9.2018.pdf (Zveřejněno 01.11.2018)

     Rozpočtové opatření č. 8.2018.pdf (Zveřejněno 30.09.2018)

     Rozpočtové opatření č. 7.2018.pdf (Zveřejněno 30.08.2018)

     Rozpočtové opatření č. 6.2018.pdf (Zveřejněno 30.05.2018)

     Rozpočtové opatření č. 5.2018.pdf (Zveřejněno 30.04.2018)

     Rozpočtové opatření č. 4.2018.pdf (Zveřejněno 20.04.2018)

     Rozpočtové opatření č. 3.2018.pdf (Zveřejněno 20.03.2018)

     Rozpočtové opatření č. 2.2018.pdf (Zveřejněno 21.02.2018)

     Rozpočtové opatření č. 1.2018.pdf (Zveřejněno 20.01.2018)

Návrh závěrečného účtu 2017

     Závěrečný účet za rok 2017.pdf (Zveřejněno 22.05.2018)

     Rozvaha 12.2017.pdf (Zveřejněno 03.05.2018)

     Rozvaha 12.2017.pdf (Zveřejněno 03.05.2018)

     FIN 12.2017.pdf (Zveřejněno 03.05.2018)

     Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření 2017.pdf (Zveřejněno 03.05.2018)

     Návrh závěrečného účtu 2017.pdf (Zveřejněno 03.05.2018)

     Výkaz zisku a ztrát 12.2017.pdf (Zveřejněno 03.05.2018)

     Příloha 12.2017.pdf (Zveřejněno 03.05.2018)