Back to Top

Veřejné vyhlášky

     Oznámení o doplnění podkladů.pdf (Zveřejněno 24.08.2017)

     Seznámení účastníků řízení s doplněnými poklady.pdf (Zveřejněno 03.10.2016)

     Vydání aktualizace č.2 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy.pdf (Zveřejněno 03.10.2016)

     Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad uzemního rozvoje Kraje Vysočina.pdf (Zveřejněno 21.01.2016)

     Zpřístupnění k nahlednutí do hromadného předpisného seznamu.pdf (Zveřejněno 27.04.2015)

     Projednání návrhu o uplatňovani uzemního planu Slavnič.pdf (Zveřejněno 03.04.2015)

     MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD, stavební úřad - Veřejná vyhláška.pdf (Zveřejněno 29.10.2014)

     Upozornění - skládky.pdf (Zveřejněno 20.06.2012)

     Oznámení o veřejném projednávání Územního plánu Skorkov.pdf (Zveřejněno 25.05.2012)

     Řízení zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.pdf (Zveřejněno 01.04.2012)

     Oznámení o zamýšleném převodu.pdf (Zveřejněno 25.01.2012)

     Pozemkový fond.pdf (Zveřejněno 22.11.2011)

     Obnova historického objektu Slavníč č.p. 26.pdf (Zveřejněno 16.08.2011)

     Oznámení o vydání Územního plánu Slavníč.pdf (Zveřejněno 13.06.2011)

     Oznámení o veřejném projednávání Územního plánu Slavníč.pdf (Zveřejněno 01.03.2010)

Obecně závazné vyhlášky

     1/2023-OZV o místním poplatku ze psů.pdf (Zveřejněno 10.12.2023)

     2/2023-OZV o místním poplatku za systém odpadového hospodářství.pdf (Zveřejněno 10.12.2023)

     1/2021-OZV o komunálním odpadu.pdf (Zveřejněno 15.12.2021)

     1/2019-OZV o komunálním odpadu.pdf (Zveřejněno 01.01.2020)

     1/2017-OZV o společném školském obvodu základní školy a mateřské školy.pdf (Zveřejněno 06.09.2017)

     3/2015-OZV o komunálním odpadu.pdf (Zveřejněno 31.12.2015)

     2/2015-OZV, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.pdf (Zveřejněno 15.04.2015)

     1/2015-OZV o stanovení systému KO a nakládání s SO.pdf (Zveřejněno 14.04.2015)

     3/2011-OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb.pdf (Zveřejněno 05.05.2011)

     2/2011-OZV o místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů.pdf (Zveřejněno 10.02.2011)

     1/2011-OZV o místním poplatku ze psů.pdf (Zveřejněno 09.02.2011)

Dokumenty

     Rozhodnutí oú Slavníč - lom-komunikace.pdf (Zveřejněno 25.04.2012)

     Odpověď na petici.pdf (Zveřejněno 04.04.2012)

     Petice za lom.pdf (Zveřejněno 08.03.2012)

     Volební výsledky do PS 2010.pdf (Zveřejněno 03.03.2012)

     Finanční bilance obce za rok 1997 až 2009.pdf (Zveřejněno 03.03.2012)

     Oznámení o mimořádném veřejném zasedání zastupitelstva.pdf (Zveřejněno 19.09.2011)

     Usnesení ze dne 1.11. 2010 (zřízení finančního a kontrolního výboru).pdf (Zveřejněno 01.11.2010)

     Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.11. 2010.pdf (Zveřejněno 01.11.2010)

     Volební výsledky do obecního zastupitelstva ze dne 15. - 16.10. 2010 - grafický přehled.pdf (Zveřejněno 16.10.2010)

     Volební výsledky do obecního zastupitelstva ze dne 15. - 16.10. 2010.pdf (Zveřejněno 16.10.2010)

     Hluk po dálnici D1 ve vztahu k obci Slavníč - Akustický posudek.pdf (Zveřejněno 28.06.2010)

Rozpočty obce

     Schválený rozpočet 2022 - příjmy.pdf (Zveřejněno 02.01.2022)

     Schválený rozpočet 2022 - výdaje.pdf (Zveřejněno 02.01.2022)

     Návrh rozpočtu 2022 výdaje.pdf (Zveřejněno 30.11.2021)

     Návrh rozpočtu 2022 příjmy.pdf (Zveřejněno 30.11.2021)

     Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025.pdf (Zveřejněno 30.11.2021)

     Schválený rozpočet 2020.pdf (Zveřejněno 05.01.2020)

     Schválený střednědobý výhled 2020-2022.pdf (Zveřejněno 05.01.2020)

     Návrh rozpočtu na rok 2020 - výdaje.pdf (Zveřejněno 11.12.2019)

     Návrh rozpočtu na rok 2020 - příjmy.pdf (Zveřejněno 11.12.2019)

     Schválený rozpočet na rok 2019.pdf (Zveřejněno 10.01.2019)

     Návrh rozpočtu na rok 2019 - FIN 11.2018.pdf (Zveřejněno 11.12.2018)

     Návrh rozpočtu na rok 2019.pdf (Zveřejněno 11.12.2018)

     Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021.pdf (Zveřejněno 15.08.2018)

     Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021.pdf (Zveřejněno 09.07.2018)

     Schválený rozpočet na rok 2018 - výdaje.pdf (Zveřejněno 15.01.2018)

     Schválený rozpočet na rok 2018 - příjmy.pdf (Zveřejněno 15.01.2018)

     Schválený rozpočet 2017 - příjmy.pdf (Zveřejněno 24.02.2017)

     Schválený rozpočet 2017 - výdaje.pdf (Zveřejněno 24.02.2017)

Protihluková stěna u D1

     Dopis starosty generálnímu řediteli ŘSD.pdf (Zveřejněno 18.04.2011)

     Dopis od ŘSD.pdf (Zveřejněno 23.09.2010)

     Dopis starosty ministrovi dopravy.pdf (Zveřejněno 11.05.2009)

     Dopis starosty Krajské hygienické stanici.pdf (Zveřejněno 11.05.2009)

     Dopis hejtmana kraje Vysočina starostovi.pdf (Zveřejněno 14.04.2009)

     Dopis hejtmana kraje Vysočina ministrovi dopravy.pdf (Zveřejněno 14.04.2009)

     Dopis ministra dopravy hejtmanovi kraje Vysočina.pdf (Zveřejněno 16.02.2009)

     Dopis hejtmana kraje Vysočina ministrovi dopravy.pdf (Zveřejněno 26.01.2009)

     Žádost ŘSD o prodloužení termínu výstavby protihlukové stěny.pdf (Zveřejněno 14.01.2009)

     Dopis z Ministerstva dopravy starostovi.pdf (Zveřejněno 07.01.2009)

     Dopis starosty ŘSD.pdf (Zveřejněno 10.10.2008)

     Dopis hejtmana kraje Vysočina ministrovi dopravy.pdf (Zveřejněno 26.02.2007)

     Dopis hejtmana kraje Vysočina starostovi.pdf (Zveřejněno 12.02.2007)

     Dopis starosty hejtmanovi kraje Vysočina.pdf (Zveřejněno 12.02.2007)

     Dopis starostky Krajské hygienické stanici.pdf (Zveřejněno 27.09.2005)

     Dopis od ŘSD.pdf (Zveřejněno 15.07.2005)

     Dopis od ŘSD.pdf (Zveřejněno 04.12.1998)