Back to Top

Dokumenty

     Oznámení o konání veřejného projednání zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.pdf (Zveřejněno 20.06.2024)

     Pozvánka na zastupitelstvo 29.6.2024.pdf (Zveřejněno 20.06.2024)

     Volby do Evropského parlamentu 2024.pdf (Zveřejněno 08.06.2024)

     Finanční úřad pro Kraj Vysočina - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A.pdf (Zveřejněno 12.04.2024)

     Pozvánka na zastupitelstvo 26.3.2024.pdf (Zveřejněno 18.03.2024)

Rozpočtové opatření

     Rozpočtové opatření č. 4.2024.pdf (Zveřejněno 08.07.2024)

     Rozpočtové opatření č. 3.2024.pdf (Zveřejněno 12.06.2024)

     Rozpočtové opatření č. 2.2024.pdf (Zveřejněno 01.04.2024)

     Rozpočtové opatření č. 1.2024.pdf (Zveřejněno 28.02.2024)

Schválený rozpočet na rok 2024

     Schválený rozpočet na rok 2024 - výdaje.pdf (Zveřejněno 04.01.2024)

     Schválený rozpočet na rok 2024 - příjmy.pdf (Zveřejněno 04.01.2024)

Schválený závěrečný účet 2023

     Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slavníč.pdf (Zveřejněno 08.07.2024)

     Schválený závěrečný účet za rok 2023.pdf (Zveřejněno 08.07.2024)

     Příloha 2023.pdf (Zveřejněno 08.07.2024)

     Výkaz zisku a ztrát.pdf (Zveřejněno 08.07.2024)

     Rozvaha 2023.pdf (Zveřejněno 08.07.2024)

     FIN 2023.pdf (Zveřejněno 08.07.2024)

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

     Návrh závěrečného účtu za rok 2023.pdf (Zveřejněno 09.06.2024)

     Výkaz zisku a ztrát 2023.pdf (Zveřejněno 09.06.2024)

     FIN 2023.pdf (Zveřejněno 09.06.2024)

     Příloha 2023.pdf (Zveřejněno 09.06.2024)

     Rozvaha 2023.pdf (Zveřejněno 09.06.2024)

     Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2023.pdf (Zveřejněno 09.06.2023)