Back to Top

Dokumenty

     Volby do Evropského parlamentu 2024.pdf (Zveřejněno 08.06.2024)

     Finanční úřad pro Kraj Vysočina - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A.pdf (Zveřejněno 12.04.2024)

     Pozvánka na zastupitelstvo 26.3.2024.pdf (Zveřejněno 18.03.2024)

Rozpočtové opatření

     Rozpočtové opatření č. 2.2024.pdf (Zveřejněno 01.04.2024)

     Rozpočtové opatření č. 1.2024.pdf (Zveřejněno 28.02.2024)

Schválený rozpočet na rok 2024

     Schválený rozpočet na rok 2024 - výdaje.pdf (Zveřejněno 04.01.2024)

     Schválený rozpočet na rok 2024 - příjmy.pdf (Zveřejněno 04.01.2024)

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

     Výkaz zisku a ztrát 2023.pdf (Zveřejněno 09.06.2024)

     Návrh závěrečného účtu za rok 2023.pdf (Zveřejněno 09.06.2024)

     FIN 2023.pdf (Zveřejněno 09.06.2024)

     Příloha 2023.pdf (Zveřejněno 09.06.2024)

     Rozvaha 2023.pdf (Zveřejněno 09.06.2024)

     Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2023.pdf (Zveřejněno 09.06.2023)