Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu.

1. Oficiální název

Obec Slavnič

2. Důvod a způsob založení

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce

Jan Korbela, Michal Jůzl, Josef Korbela, Sadovský Ladislav, Stříbrný Jindřich

Starosta obce

Jan Korbela

Místostarosta obce

Michal Jůzl

Kontrolní výbor

Finanční výbor

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Slavníč 14
582 55 pošta Herálec

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Slavníč 14
582 55 pošta Herálec

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

777 623 069

4.6  Adresa internetové stránky

www.slavnic.cz

4.7 Adresa e-podatelny

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 5. Bankovní spojení (číslo účtu)

 33524521 /0100

6. Identifikační číslo (IČ)

00580091

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

nejsme plátci

8. Dokumenty

 

9. Žádat o informace lze:

Obecní úřad Slavnič
Slavníč 14
582 55 pošta Herálec
tel: 777 623 066
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Žádosti lze podat písemně, ústně nebo elektronickou poštou.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obecní úřad Slavnič
Slavníč 14
582 55 pošta Herálec
tel: 777 623 066
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Žádosti o poskytnutí informace podává žadatelo ústně, písemně nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, e-mail).

Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel na obecním úřadě.
Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na obecním úřadě nebo zaslat poštou.

11. Opravné prostředky

Obecní úřad Slavnič
Slavníč 14
582 55 pošta Herálec
tel: 777 623 066
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

12. Formuláře

Formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Obecní úřad Slavnič
Slavníč 14
582 55 pošta Herálec
tel: 777 623 066
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zák. 367/1990 o obcích v platném znění
Zák. 425/1990 o okresních úřadech v platném znění
zák. 71/1967 o správním řízení
Zák. 368/1992 o správních poplatcích
Zák. 565/1990 o místních poplatcích v platném znění
Zák. 576/1990 o pravidlech hospodaření v pl.z.
Nař.vlády ČR 475/1990 o pověřených úřadech
Nař.vlády ČR 92/1992 o pověřených úřadech
Nař.vlády 262/1994 o odměnách členů ZO
Nař.vlády ČR 251/1992 o platových poměrech

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informac

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad Slavnič
Slavníč 14
582 55 pošta Herálec
tel: 777 623 066
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.