Obecní úřad Slavníč
Oficiální webové stránky obce

Pozvánka na zastupitelstvo 16.12.2021 (zveřejněno 12.12.2021) 

 

Rozpočty

Rozpočtové opatření č. 1/2021 (vyvěšeno 9.3.2021) 

Rozpočtové opatření č. 2/2021 (vyvěšeno  12.4.2021)

Rozpočtové opatření č. 3/2021 (vyvěšeno dne 5.5.2021)

Rozpočtové opatření č. 4/2021 (vyvěšeno dne 17.7.2021)

Rozpočtové opatření č. 5/2021 (vyvěšeno dne 10.9.2021)

Rozpočtové opatření č. 6/2021 (vyvěšeno 15.10.2021)

Rozpočtové opatření č. 7/2021 (vyvěšeno 15.11.2021)

Rozpočtové opatření č. 8/2021 (vyvěšeno 5.12.2021)

Rozpočtové opatření č. 9.2021 (vyvěšeno 8.1.2022)

 

 

Závěrečné účty

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 (vyvěšeno 13.6.2021)

Schválený závěrečný účet za rok 2020 (vyvěšeno 2.7.2021)

Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2020 (vyvěšeno 2.7.2021) 

FIN 2020 Příloha 2020 Rozvaha 2020 Výkaz zisku a ztrát 2020 (vyvěšeno 2.7.2021)

 ..