Obecní úřad Slavníč
Oficiální webové stránky obce

Úřední hodiny v roce 2017

Evidence hrobových míst

Veřejná vyhláška

Sběr velkoobjemového odpadu

Oznámení

Záměr č. 1.2017 (zveřejněno 12.4.2017)

Sběr nebezpečného odpadu

Pozvánka na zastupitelstvo 28.4.2017 (zveřejněno 21.4.2017)

Pozvánka na zastupitelstvo 9.6.2017 (zveřejněno 2.6.2017)

Poplatek za svoz odpadu a psa rok 2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2016 (zveřejněno 12.4.2017)

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016 (zveřejněno 12.4.2017)

FIN 12/2016 (zveřejněno 12.4.2017)

Příloha 12/2016 (zveřejněno 12.4.2017)

Rozvaha 12/2016 (zveřejněno 12.4.2017)

Výkaz zisku a ztrát 12.2016  (zveřejněno 12.4.2017)

Závěrečný účet za rok 2016 (zveřejněno 20.5.2017)

Veřejná vyhláška - oznamení o doplnění podkladů

Pozvánka na zastupitelstvo 29.9.2017 (zveřejněno 22.9.2017)

Sběr nebezpečného odpadu

Výpis usnesení ze zasedání 29.9.2017

Výsledky voleb 2017

Volba prezidenta ČR

Pozvánka na zastupitelstvo 31.12.2017 (zveřejněno 23.12.2017)

 

Rozpočet

Návrh rozpočtu na rok 2017 - příjmy (zveřejněno 9.12.2016)

Návrh rozpočtu na rok 2017 - výdaje (zveřejněno 9.12.2016)

Návrh rozpočtu na rok 2018 (zveřejněno 13.12.2017)

FIN 11.2017 (zveřejněno 13.12.2017)

 

 

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 1.2017 (zveřejněno 5.3.2017)

Rozpočtové opatření č. 2.2017 (zveřejněno 1.4.2017)

Rozpočtové opatření č. 3 2017 (zveřejněno 25.4.2017)

Rozpočtové opatření č. 4 2017 (zveřejněno 20.5.2017)

Rozpočtové opatření č. 5 2017 (zveřejněno 15.6.2017)

Rozpočtové opatření č. 6/2017 (zveřejněno 20.8.2017)

Rozpočtové opatření č. 7/2017 (zveřejněno 10.9.2017)

Rozpočtové opatření č. 8/2017  (zveřejněno 27.10.2017)

Rozpočtové opatření č. 9/2017  (zveřejněno 15.11.2017)

Rozpočtové opatření č. 10/2017 (zveřejněno 30.12.2017)

 

 

Volby 2017 – volby do Parlamentu ČR

Volby 2017 - oznámení o době a místě konání voleb

Volby 2017 - stanovení mi. počtu členů OVK

Volby 2017 - stanovení počtu volebních okrsků

 

Návrh závěrečného účtu 2016

Návrh Závěrečný účet obce Slavníč za rok 2016

FIN 12.2016

Výkaz zisku a ztráty 12.2016

Rozvaha 12.2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Příloha 12.2016