Obecní úřad Slavníč
Oficiální webové stránky obce

Volby do zastupitelstva obce Slavníč dne 15.3.2014

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slavníč za rok 2013

Návrh rozpočtu Obce Slavníč na rok 2014

Závěrečný účet Obce Slavníč za rok 2013

Rozpočet Obce Slavníč na rok 2014

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výzva občanům

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu - opis výsledku hlasování v okrsku

Záměr - pronájem přístavby k obecnímu úřadu (Hospody)

Obnovený katastrální operát

Vyhlášení platnosti obnoveného katastálního operátu

Krajský úřad Kraje Vysočina - Rozhodnutí

Jmenování správce obce Slavníč

Úřední hodiny správce obce pro veřejnost 

Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 – 2020 - posouzení vlivů na životní prostředíposouzení vlivů na životní prostředí

Úřední hodiny správce obce pro veřejnou (aktualizace 2014-12-03)

Návrh rozpočtu obce Slavníč na rok 2015

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 16. prosince 2014

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro dodatečné volby do Zastupitelstva obce Slavníč

Dodatečné volby do Zastupitelstva obce Slavníč - informace volebním stranám o poštu a sídle volebních okrsků v obci Slavníč

Informace o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Slavníč konané dne 31.1.2015

Stanovení pořadí volebních stran pro obec Slavníč