Důležité oznámení

Dnem 31.12 1922 skončila většina nájemních smluv o nájmu hrobových míst pro hřbitov Slavníč. Výdej nových nájemních smluv včetně vybírání poplatků za pronájem hrobových míst proběhne v termínu 6. května 2023 od 16:00 hodin na obecním úřadě ve Slavníči. Cena za desetiletý pronájem byla stanovena takto:

  • Jenohrob 1000 Kč
  • Dvojhrob 2000 Kč
  • Trojhrob 3000 Kč

Pokud Vám výše uvedený termín nevyhovuje, je možné si vyzvednout smlouvu a zaplatit poplatek individuálně po předchozí domluvě na tel. 607 506 853

Platbu lze provést i bankovním převodem na účet obce číslo 33524521/0100

Pro identifikaci platby je nutné uvést do sdělení pro příjemce uvést tento text: „Platba za pronájem hrobového místa číslo (uvést číslo hrobového místa dle smlouvy) za období 1.1.2023 do 1.1.2033

Úvod

Vesnička Slavníč se nachází na území okresu Havlíčkův Brod a náleží pod Kraj Vysočina. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Havlíčkův Brod. Obec Slavníč se rozkládá asi patnáct kilometrů jihozápadně od Havlíčkova Brodu. Úředně žije v katastru této malé vesničky zhruba 50 obyvatel. Slavníč leží v průměrné výšce 544 metrů nad mořem. První písemná zmínka o obci je v listině papeže Honoria z roku 1226, kde se připomíná mezi jinými vesnicemi i Slavníč.. Celková katastrání plocha obce je 214 ha, z toho orná půda zabírá pouze třicetšest procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. Menší část plochy obce zabírají také louky (méně než jednu třetinu).

Základni informace o obci Slavníč
Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Obec s rozšířenou působností: Havlíčkův Brod
V obci je evidováno 113 adres.K trvalému pobytu přihlášeno 64 obyvatel

Informace ke každoročním platbám

Poplatek za odpad
- 600 Kč / osoba
- 600 Kč / chalupa, chata

Poplatek za psa
- 100 Kč (za každého dalšího 50 Kč)

Poplatek můžete na podatelně v úředních hodinách anebo bezhotovostně na účet obce:
Č. ú. 33524521/0100
v. s. 1340 – poplatek odpad
v. s. 1341 – poplatek pes

Při platbě vždy uveďte své jméno a účel platby!