Obecní úřad Slavníč
Oficiální webové stránky obce

Tato sekce byla vytvořena za účelem seznámení veřejnosti s komunikací starosty obce Slavníč se státními úřady ČR ve věci budování protihlukové stěny u dálnice D1. Hranice hluku v obci mnohonásobně převyšuje povolený limit a hygienik proto vydal výjimku na tuto normu. Tato výjimka končí letošním rokem. Bude prodloužena nebo stát konečné začne řešit stavbu protihlukové stěny?

Situací se zabývají i média. Například radiožurnál 13.7. 2009.

Níže je přehled naskenovaných dopistů současného i bývalého vedení obce s různými státními úřady. Případný zájemce se tak může přesvědčit, že obec boj se státem nevzdává. Další dokumenty a dopisy sem budou postupně přidávány.

 

1998-12-04 Dopis od ŘSD

2005-07-15 Dopis od ŘSD

2005-09-27 Dopis starostky Krajské hygienické stanici

2007-02-12 Dopis starosty hejtmanovi kraje Vysočina

2007-02-12 Dopis hejtmana kraje Vysočina starostovi

2007-02-26 Dopis hejtmana kraje Vysočina ministrovi dopravy

2008-10-10 Dopis starosty ŘSD

2009-01-07 Dopis z Ministerstva dopravy starostovi

2009-01-26 Dopis hejtmana kraje Vysočina ministrovi dopravy

2009-02-16 Dopis ministra dopravy hejtmanovi kraje Vysočina

2009-04-14 Dopis hejtmana kraje Vysočina ministrovi dopravy

2009-04-14 Dopis hejtmana kraje Vysočina starostovi

2009-05-11 Dopis starosty Krajské hygienické stanici

2010-09-23 Dopis od ŘSD

2011-04-18 Dopis starosty generálnímu řediteli ŘSD

Dopis starosty ministrovi dopravy

Žádost ŘSD o prodloužení termínu výstavby protihlukové stěny